JUDr. Michal Sklenár
právnik Bratislava

Advokátska kancelária v Bratislave

+421 2 546 42 400

Dunajská 30, 811 08 Bratislava office@sklenarpartners.sk

Ponuka našich služieb

viac o našich službách »

Právnické služby

potrebujem právnika »

Profil kancelárie

Advokátska kancelária SKLENAR & PARTNERS je zoskupením právnikov, v ktorej sa snúbia dravosť a nové idey mladých advokátov so skúsenosťami a rozvahou ich starších kolegov.

Naša kancelária sa nachádza v k.ú.: Staré mesto - Bratislava.

Právne služby poskytujeme nielen v slovenskom a českom jazyku ale aj v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku.

viac o našej spoločnosti »

Deutsch und Österreich Zone

viac informácií »

Ihre Frage???